Menu
ТП Uponor GmbH - България

Правна информация

Като осъществявате достъп до уеб (www) страници на Uponor Corporation или нейните филиали (наричани оттук нататък „Uponor“) на www.uponor.com/en-en или някои от подсайтовете (наричани събирателно оттук нататък „Сайт“), Вие се съгласявате с условията по-долу. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте Сайта.

Uponor Corporation притежава авторските права върху съдържанието на Сайта. Всякакви права, които не са изрично предоставени с настоящото, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на която и да е част от съдържанието под каквато и да било форма без предварителното писмено разрешение на Uponor е забранено. Въпреки това Uponor Ви разрешава да преглеждате Сайта или да правите копия на части от Сайта за Ваша лична, нетърговска, информационна употреба, при условие че тези копия съдържат всички известия за авторско право и други относно собствеността, както и отказа от отговорност, съдържащ се в настоящото. Отделните елементи в Сайта могат да бъдат предмет на допълнителни условия.

Сайтът и неговото съдържание се предоставят като услуга на всеки, който се интересува от Uponor. Съдържанието на Сайта се предоставя на принципа „както е“. Не се предоставя гаранция от какъвто и да е вид по отношение на съдържанието на Сайта. Uponor не гарантира, че в Сайта няма да се съдържат грешки или че ще е достъпен без прекъсване. Uponor си запазва правото да преработва Сайта или да оттегля достъпа до Сайта по всяко време.

Сайтът включва връзки към други уеб сайтове, притежавани и оперирани от трети лица. Преди да ги използвате, Вие следва да преглеждате и приемате правилата за използване на такива уеб сайтове. Uponor може да няма контрол над съдържанието на такъв уеб сайт и Uponor не поема отговорност за информация, продукти, услуги или материали, създадени или публикувани от трети лица, към които Сайтът предоставя връзка. Също така, връзка към уеб сайт на трето лице не означава, че Uponor одобрява или представлява или гарантира за уеб сайтове на такива трети лица, както и за информацията, продуктите или услугите, посочени на уеб сайтовете на трети лица

Uponor не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, специални или последващи вреди, загуби или разходи или загубени печалби, произтичащи от или във връзка с използването или невъзможността за използване на Сайта.

Търговската марка „Uponor“ е регистрирана търговска марка на Uponor Corporation. Продуктовите имена, логата и други идентификационни символи на Uponor са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на Uponor. Сайтът може да съдържа други имена на продукти или фирми, които е възможно да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до Сайта не Ви предоставя лиценз или правото да използвате графики, лога или символи, които се появяват на Сайта, без предварителното писмено съгласие на Uponor или на собственика трето лице.