Uponor

Uponor Comfort E рогозка с кабел

- мощност на отопление 160 W/m²

Uponor Comfort E рогозка с кабел

1088656

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-1

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]2
1088657

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-1,5

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]3
1088658

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-2

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]4
1088659

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-2,5

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]5
1088660

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-3

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]6
1088661

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-4

Брой 11
Брой 235
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]8
1088662

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-5

Брой 11
Брой 235
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]10
1088663

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-6

Брой 11
Брой 235
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]12
1088664

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-7

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]14
1088665

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-8

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]16
1088666

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-10

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]20
1088667

Uponor Comfort E рогозка с кабел 160-12

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]24