Uponor

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF

- вкл. цифров програмируем термостат T-87IF - вкл. подов сензор, 4м - мощност на отопление 160 W/m²

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF

1088668

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-1

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]2
1088669

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-1,5

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]3
1088670

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-2

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]4
1088671

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-2,5

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]5
1088672

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-3

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]6
1088673

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-4

Брой 11
Брой 235
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]8
1088674

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-5

Брой 11
Брой 235
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]10
1088675

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-6

Брой 11
Брой 235
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]12
1088676

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-7

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]14
1088677

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-8

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]16
1088678

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-10

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]20
1088679

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF 160-12

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]24