Uponor

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Опорен елемент за регулируеми огъвания
- Пластмаса

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

1034554

Uponor Multi опорна дъга пластмасова 20

Брой 120
Брой 2200
Мерна единицабр
d [mm]16-20
di [mm]
L [m]