Uponor

Uponor Smart Radi опорно коляно

- Изработено от бяла пластмаса.
- За радиаторни връзки от пода с тръби PE-Xa и MLC в размер 16.
- Делимо, за тръбопровод 25/20 mm.
- Мин. c/c 40 mm, включително разстояние от 5 mm.

Uponor Smart Radi опорно коляно

1009008

Uponor Smart Radi опорно коляно 25/20mm

Брой 110
Брой 2750
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]