Uponor

Uponor Smart Radi опорно коляно

- Изработено от бяла пластмаса.
- За радиаторни връзки от пода с тръби PE-Xa и MLC в размер 16.
- Делимо, за тръбопровод 25/20 mm.
- Мин. c/c 40 mm, включително разстояние от 5 mm.

Uponor Smart Radi опорно коляно

Uponor Smart Radi опорно коляно 25/20mm