Uponor

Uponor Aqua PLUS колектор PPM

Uponor Aqua PLUS колектор PPM

1047997

Uponor Aqua PLUS колектор PPM 1" 1XG1/2"MT c/c50mm

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]1/2
di [mm]
L [m]
s [mm]
1047998

Uponor Aqua PLUS колектор PPM 1" 1XG3/4"MT c/c50mm

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]3/4
di [mm]
L [m]
s [mm]