Uponor

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM

1047999

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM 1" 2X16 c/c50mm

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]10
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048000

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM 1" 3X16 c/c50mm

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]8
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048001

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM 1" 4X16 c/c50mm

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]6
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]