Uponor

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM

1047999

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM 1" 2X16 c/c50mm

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048000

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM 1" 3X16 c/c50mm

Брой 11
Брой 28
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048001

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM 1" 4X16 c/c50mm

Брой 11
Брой 26
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]