Uponor

Uponor Aqua PLUS колекторен щепсел PPM

Uponor Aqua PLUS колекторен щепсел PPM

1087119

Uponor Aqua PLUS колекторен щепсел PPM MT

Брой 11
Брой 230
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]