Uponor

Uponor Aqua PLUS колекторна скоба PPM

Uponor Aqua PLUS колекторна скоба PPM

1092021

Uponor Aqua PLUS колекторна скоба PPM

Брой 11
Брой 250
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]