Uponor

Uponor Aqua PLUS колекторни клипсове PPM

Uponor Aqua PLUS колекторни клипсове PPM

1087375

Uponor Aqua PLUS колекторни клипсове PPM

Брой 11
Брой 220
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]