Uponor

Uponor Aqua PLUS контактен щепсел PPSU PPM

Uponor Aqua PLUS контактен щепсел PPSU PPM

1087110

Uponor Aqua PLUS контактен щепсел PPSU PPM

Брой 11
Брой 230
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]