Uponor

Uponor Flex дълга ръкохв. за вгр. вентил

- Хромирана ръкохватка и декоративна розетка.
- За вградени вентили.

Uponor Flex дълга ръкохв. за вгр. вентил

1023161

Uponor Flex дълга ръкохв. за вгр. вентил

Брой 110
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]