Uponor

Uponor Flex ръкохв. вгр. в., в общ. зони

- Хромирана ръкохватка и декоративна розетка.
- За вградени вентили.

Uponor Flex ръкохв. вгр. в., в общ. зони

1023162

Uponor Flex ръкохв. вгр. в., в общ. зони

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]