Uponor

Uponor Flex удължител за вгр. вентил

- За вградени вентили.

Uponor Flex удължител за вгр. вентил

1023163

Uponor Flex удължител за вгр. вентил

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]520
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]