Uponor

Uponor Q&E дръжка кръст

Uponor Q&E дръжка кръст

1088569

Uponor Q&E дръжка кръст

Брой 11
Брой 210
Мерна единицакомплект
d [mm]
di [mm]
L [m]