Uponor

Uponor Smart Aqua изол. кутия празна Q&E UP

Uponor Smart Aqua изол. кутия празна Q&E UP

1008845

Uponor Smart Aqua изол. кутия празна Q&E UP 25/20, 28/23

Брой 110
Брой 2300
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]