Uponor

Uponor Smart Aqua ст. коляно U-образно Q&E

- U-образно колянот за хигиенична (затворена) инсталация

Uponor Smart Aqua ст. коляно U-образно Q&E

1059820

Uponor Smart Aqua ст. коляно U-образно Q&E 16-Rp1/2"FT-16

Брой 11
Брой 25
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1059821

Uponor Smart Aqua ст. коляно U-образно Q&E 20-Rp1/2"FT-20

Брой 11
Брой 25
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]