Uponor

Uponor RS редуктор

- Изработен от калайдисан месинг
- Намалител от RS3 към RS2, с включен 1 заключващ щифт.

Uponor RS редуктор

1029146

Uponor RS редуктор RS3-RS2

Брой 11
Брой 2480
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]