ТП Uponor GmbH - България

Uponor Radi Pipe ест. цвят в черно гофре black

- Работно налягане 6 bar - Кангали

Uponor Radi Pipe ест. цвят в черно гофре black

Uponor Radi Pipe ест. цвят в черно гофре black 25x2,3 34/28 50m