Uponor

Uponor Aqua Port INS

- топлинен интерфейс за топла вода - термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB) - предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари

Uponor Aqua Port INS

Uponor Aqua Port INS 19 l/min