Uponor

Uponor Aqua Port INS

- топлинен интерфейс за топла вода - термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB) - предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари

Uponor Aqua Port INS

1121439

Uponor Aqua Port INS 19 l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]