Uponor

Uponor Combi Port INS RC

- топлинен интерфейс за топла вода и отопление - термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB) - задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат - регулатор на диференциално налягане при първично отопление

Uponor Combi Port INS RC

1121436

Uponor Combi Port INS RC 19 l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]