Uponor

Uponor Combi Port INS RC CS

- топлинен интерфейс за топла вода и отопление - термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB) - комплект за свързване на циркулация, включващ изолация на обменника и термостатичен температурен модул (TTV) (без циркулационна помпа) - задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат - регулатор на диференциално налягане при първично отопление

Uponor Combi Port INS RC CS

1121437

Uponor Combi Port INS RC CS 19 l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]