Uponor

Uponor Combi Port INS RC HA

- топлинен интерфейс за топла вода и отопление - термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB) - предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари - регулатор на диференциално налягане при първично отопление

Uponor Combi Port INS RC HA

1121438

Uponor Combi Port INS RC HA 19 l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]