Uponor

Uponor Combi Port INS UFH

- топлинен интерфейс за топла вода и отопление - вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и термостатичен вентил за подаване на отопление 20-50°C - задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат - регулатор на диференциално налягане при първично отопление

Uponor Combi Port INS UFH

1121433

Uponor Combi Port INS UFH 19 l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]