Uponor

Uponor Combi Port INS UFH HA

- топлинен интерфейс за топла вода и отопление - термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB) - вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и термостатичен вентил за подаване на отопление 20-50°C - предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари - регулатор на диференциално налягане при първично отопление

Uponor Combi Port INS UFH HA

1121434

Uponor Combi Port INS UFH HA 19 l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]