Uponor

Uponor Combi Port INS UFH HA

- топлинен интерфейс за топла вода и отопление - термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB) - вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и термостатичен вентил за подаване на отопление 20-50°C - предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари - регулатор на диференциално налягане при първично отопление

Uponor Combi Port INS UFH HA