Uponor

Uponor Combi Port M-Pro релса за сф.кран

- комплект сферичен кран 3/4, предварително сглобен в шина

Uponor Combi Port M-Pro релса за сф.кран

1093811

Uponor Combi Port M-Pro релса за сф.кран x7,DN20,MT/FT

Брой 11
Брой 230
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093812

Uponor Combi Port M-Pro релса за сф.кран x9,DN20,MT/FT

Брой 11
Брой 230
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]