Uponor

Uponor Combi Port PRO RC

- топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA). - контрол на диференциалното налягане - ръчен зонен вентил за отопление

Uponor Combi Port PRO RC

1093769

Uponor Combi Port PRO RC 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093777

Uponor Combi Port PRO RC VA 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093773

Uponor Combi Port PRO RC 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093781

Uponor Combi Port PRO RC VA 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]