Uponor

Uponor Combi Port PRO RC RTB

- топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA). - контрол на диференциалното налягане - RTB ограничител на температурата на връщането - ръчен зонен вентил за отопление

Uponor Combi Port PRO RC RTB

1093771

Uponor Combi Port PRO RC RTB 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093779

Uponor Combi Port PRO RC RTB VA 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093775

Uponor Combi Port PRO RC RTB 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093783

Uponor Combi Port PRO RC RTB VA 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]