ТП Uponor GmbH - България

Uponor Combi Port PRO RC TWB

- топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA). - контрол на диференциалното налягане - TWB ограничител на температурата на битовата гореща вода

Uponor Combi Port PRO RC TWB

Uponor Combi Port PRO RC TWB 15l/min
Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 15l/min
Uponor Combi Port PRO RC TWB 19l/min
Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 19l/min