Uponor

Uponor Combi Port PRO RC TWB

- топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA). - контрол на диференциалното налягане - TWB ограничител на температурата на битовата гореща вода

Uponor Combi Port PRO RC TWB

1093770

Uponor Combi Port PRO RC TWB 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093778

Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093774

Uponor Combi Port PRO RC TWB 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093782

Uponor Combi Port PRO RC TWB VA 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]