Uponor

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB

- топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA). - контрол на диференциалното налягане - TWB ограничител на температурата на битовата гореща вода - RTB ограничител на температурата на връщането

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB

1093772

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093780

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB VA 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093776

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093784

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB VA 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]