Uponor

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB

- топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA). - с ограничител на температурата на битовата гореща вода - постоянен контрол на температурата за подово отопление - с несмесен 2-ри отоплителен кръг

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB

1093788

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093796

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB VA 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093792

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093800

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB VA 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]