Uponor

Uponor Combi Port PRO UFH TWB

- топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA). - TWB ограничител на температурата на битовата гореща вода - вентил за постоянна температура за подово отопление

Uponor Combi Port PRO UFH TWB

1093787

Uponor Combi Port PRO UFH TWB 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093795

Uponor Combi Port PRO UFH TWB VA 15l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093791

Uponor Combi Port PRO UFH TWB 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1093799

Uponor Combi Port PRO UFH TWB VA 19l/min

Брой 11
Брой 216
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]