Uponor

Uponor Q&E резервна батерия за разширителен инструмент M12

Uponor Q&E резервна батерия за разширителен инструмент M12

1061185

Uponor Q&E резервна батерия за разширителен инструмент M12 4Ah

Брой 11
Брой 212
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]