Uponor

Uponor Classic инструмент за усукване

- ръчен инструмент за усукване на свързващи жици за фиксиране на тръби

Uponor Classic инструмент за усукване

1006243

Uponor Classic инструмент за усукване l=320mm

Брой 11
Брой 250
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]