Uponor

Uponor Classic инструмент за усукване

- ръчен инструмент за усукване на свързващи жици за фиксиране на тръби

Uponor Classic инструмент за усукване

Uponor Classic инструмент за усукване l=320mm