Uponor

Uponor S-Press ел. прес машина без челюсти UP75

- Технически характеристики:
- Тегло на пресоващия инструмент: 3.30 кг
- Номинално напрежение: 230 V AC / 50 Hz
- Номинална мощност: 200 W
- Сила на притискане: приблизително 32 kN
- Продължителност на притискане: приблизително 7
секунди.

Uponor S-Press ел. прес машина без челюсти UP75

1007082

Uponor S-Press ел. прес машина без челюсти UP75

Брой 11
Брой 220
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]- 110
di [mm]
L [m]
s [mm]