Uponor

Uponor S-Press вложка за прес клещи

- За поставяне в ръчни прес клещи

Uponor S-Press вложка за прес клещи

1015776

Uponor S-Press вложка за прес клещи 14

Брой 11
Брой 2400
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]14
di [mm]
L [m]
s [mm]
1015777

Uponor S-Press вложка за прес клещи 16

Брой 11
Брой 250
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1015780

Uponor S-Press вложка за прес клещи 20

Брой 11
Брой 250
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]