Uponor

Uponor Wipex отварящи клещи

- Инструмент за разширение на муфи WIPEX

Uponor Wipex отварящи клещи

1046407

Uponor Wipex отварящи клещи 1 - 1 1/2

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]25
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1046408

Uponor Wipex отварящи клещи 1 1/2 - 3 1/2

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]25
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]