Uponor

Uponor INOX инструмент за маркиране

- За тръби от неръждаема стомана INOX

Uponor INOX инструмент за маркиране

1119200

Uponor INOX инструмент за маркиране 15-54

Брой 15
Брой 220
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]