Uponor

Uponor INOX инструмент за рязане на тръби

- За тръби от неръждаема стомана - Външни диаметри 15-54 мм

Uponor INOX инструмент за рязане на тръби

1119197

Uponor INOX инструмент за рязане на тръби 15-54

Брой 11
Брой 212
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119198

Uponor INOX резервно режещо острие 15-54

Брой 11
Брой 250
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]