Uponor

Uponor INOX инструмент за скосяване

За тръби от неръждаема стомана

Uponor INOX инструмент за скосяване

1119199

Uponor INOX инструмент за скосяване 15-54

Брой 11
Брой 233
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]