Uponor

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Лесно рязане със специално триъгълно острие - външни диаметри 12-25 мм

Uponor Multi рез. острие за ножица

1089674

Uponor Multi рез. острие за ножица 12-25

Брой 11
Брой 236
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1089776

Uponor Multi рез. острие за ножица 12-25

Брой 11
Брой 2150
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]