Uponor

Uponor Multi рез. острие за ножица

- външни диаметри 32-40 мм

Uponor Multi рез. острие за ножица

1089677

Uponor Multi рез. острие за ножица 32-40

Брой 11
Брой 212
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]