Uponor

Uponor Multi рез. острие за ножица

- външни диаметри 25-63 мм

Uponor Multi рез. острие за ножица

1089675

Uponor Multi рез. острие за ножица 25-63

Брой 11
Брой 212
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1089777

Uponor Multi рез. острие за ножица 25-63

Брой 11
Брой 250
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]