Uponor

Uponor Multi рез. острие за ножица

- външни диаметри 50-125 мм

Uponor Multi рез. острие за ножица

1089676

Uponor Multi рез. острие за ножица 50-125

Брой 11
Брой 28
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1089778

Uponor Multi рез. острие за ножица 50-125

Брой 11
Брой 250
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]