Uponor

Uponor Multi антифриз етиленгликол

- Антифризен агент на базата на етиленгликол, за използване като добавка в системи за лъчисто отопление с тръби Uponor

Uponor Multi антифриз етиленгликол

1005066

Uponor Multi антифриз етиленгликол >= -30�C 20l

Брой 120
Брой 2480
Мерна единицаl
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]