Uponor

Uponor Multi фолио

- PE-фолио за монтаж върху съществуваща топлоизолация
- прозрачно

Uponor Multi фолио

1000017

Uponor Multi фолио 4mm 60x1m

Брой 1 [-]60
Брой 2 [-]
Мерна единица
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]60
s [mm]4,0