Uponor

Uponor Multi фолио PE

- PE-фолио за монтаж върху съществуваща топлоизолация
- прозрачно

Uponor Multi фолио PE

1005049

Uponor Multi фолио PE 0,2mm 60x1,25m

Брой 175
Брой 23375
Мерна единица
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]60
s [mm]0,2