Uponor

Uponor Multi маркиращ комплект

- маркери за точката за измерване на влага в замазката
- 1бр на стая
- самозалепващи се

Uponor Multi маркиращ комплект

1000083

Uponor Multi маркиращ комплект 100mm

Брой 110
Брой 2
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]