Uponor

Uponor Multi съвместен профил PP

- самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- за дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2

Uponor Multi съвместен профил PP

1090229

Uponor Multi съвместен профил PP 1800x100x10mm

Брой 118
Брой 2720
Мерна единицаm
d [mm]
di [mm]
L [m]1,8