Uponor

Uponor Multi текстилно фолио с растер

- PE-фолио за монтаж върху съществуваща топлоизолация
- препоръчително за инсталации с Uponor монтажни релси
- сив цвят
- с отпечатан шаблон 100x100 мм

Uponor Multi текстилно фолио с растер

1000015

Uponor Multi текстилно фолио с растер 0,25mm 100x1,03m

Брой 1103
Брой 22472
Мерна единица
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]100
s [mm]0,25